Quản lý bán hàng khu vực (ASM) ngành hàng tiêu dùng nhanh

Mức lương: Thương lượng


Địa điểm: Hồ Chí Minh


Thời hạn nộp: 30/09/2020