• Việc làm tại Hà Nội
 • Việc làm tại Hồ Chí Minh

Quản lý bán hàng khu vực (ASM) ngành hàng tiêu dùng nhanh Expired

 • C#
 • Business Analyst
 • CSS

Thương lượng

Hồ Chí Minh

30/09/2020

C#, Business Analyst, CSS

[Junior-Middle] Software Quality Assurance Engineer (SQA) Expired

 • C#
 • CSS
 • BrSE
 • Back end

Thương lượng

Hồ Chí Minh

31/08/2020

C#, CSS, BrSE, Back end

[Middle/Senior] Lập trình viên Angular Expired

 • Java Script
 • CSS
 • Angular

Lương hấp dẫn

Hồ Chí Minh

20/08/2020

Java Script, CSS, Angular