Quản lý bán hàng khu vực (ASM) ngành Dược- Mỹ phẩm

Mức lương: 25-30tr


Địa điểm: Hồ Chí Minh


Thời hạn nộp: 26/08/2020