Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử

Mức lương: 25-30tr


Địa điểm: Hồ Chí Minh


Thời hạn nộp: 31/08/2020