• Việc làm tại Hà Nội
 • Việc làm tại Hồ Chí Minh

[Senior] Lập trình viên IOS Expired

 • HTML
 • Back end

25-30tr

Hà Nội

31/08/2020

HTML, Back end

[Junior] Lập trình viên Java Expired

 • Java

12-20tr

Hà Nội

31/08/2020

Java

Lập trình viên Android Expired

 • Java
 • Japanese

Lương hấp dẫn

Hà Nội

30/08/2020

Java, Japanese

[Senior] Lập trình viên Java Expired

 • Java
 • Japanese

Thương lượng

Hà Nội

27/08/2020

Java, Japanese

[Junior] Kỹ sư cầu nối Expired

 • Java
 • PHP
 • Kỹ sư cầu nối
 • .net/.net core
 • Japanese
 • Font end
 • Back end

700$-2500$

Hà Nội

26/08/2020

Java, PHP, Kỹ sư cầu nối, .net/.net core, Japanese, Font end, Back end

Quản lý bán hàng khu vực (ASM) ngành hàng tiêu dùng nhanh Expired

 • C#
 • Business Analyst
 • CSS

Thương lượng

Hồ Chí Minh

30/09/2020

C#, Business Analyst, CSS

System Administrator Expired

 • System Admin

Thương lượng

Hồ Chí Minh

31/08/2020

System Admin

[Junior-Middle] Software Quality Assurance Engineer (SQA) Expired

 • C#
 • CSS
 • BrSE
 • Back end

Thương lượng

Hồ Chí Minh

31/08/2020

C#, CSS, BrSE, Back end

Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử Expired

 • Tester
 • System Admin
 • .net/.net core

25-30tr

Hồ Chí Minh

31/08/2020

Tester, System Admin, .net/.net core

Quản lý bán hàng khu vực (ASM) ngành Dược- Mỹ phẩm Expired

 • Java
 • System Admin
 • C/C++
 • BrSE

25-30tr

Hồ Chí Minh

26/08/2020

Java, System Admin, C/C++, BrSE