• Việc làm tại Hà Nội
  • Việc làm tại Hồ Chí Minh

Business Analyst Expired

  • Business Analyst
  • BrSE

Thương lượng

Hà Nội

31/07/2020

Business Analyst, BrSE

Quản lý bán hàng khu vực (ASM) ngành hàng tiêu dùng nhanh Expired

  • C#
  • Business Analyst
  • CSS

Thương lượng

Hồ Chí Minh

30/09/2020

C#, Business Analyst, CSS